26

Re: Noodsituatie LSZ

Mockingbird schreef:
Iejoortje schreef:

@Mockingbird: zoals ik het begrijp zijn de donateurs nodig om het draagvlak aan te tonen en zo subsidie te kunnen krijgen.

Het gaat niet om de subsidie. Het gaat er juist om om andere mogelijkheden zelf te creëren waardoor er geld binnen blijft komen :)

Ik weet niet precies hoe je je bericht bedoeld, maar ik ga even op het subsidie-stukje reageren.

Voor zover ik heb begrepen zijn de voorwaarden voor structurele subsidie veranderd. Een van de organisatievoorwaarden voor structurele subsidie is 'minstens 100 leden die elk €30 per kalenderjaar doneren'.

Wat betreft je kritische noot (om het even zo te noemen): ik wil er graag meer over schrijven, maar over het hoe/wat/waarom kan ik je niets vertellen omdat ik eigenlijk niet betrokken ben (geweest) bij het maken van die beslissingen.

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

27

Re: Noodsituatie LSZ

Ik ga deze week een donatieformulier uitprinten, vanaf November ga ik structureel doneren.

28

Re: Noodsituatie LSZ

*December bedoel ik natuurlijk.

29

Re: Noodsituatie LSZ

Ik ook! Moet er nog even tijd voor vrij maken, maar mijn zegen hebben jullie ook.
Dit forum is zo geweldig, het helpt mij echt op alle vlakken :-)
Jullie verdienen het!!

30

Re: Noodsituatie LSZ

Ik erger me aan het gebrek van duidelijkheid.
Het is duidelijk dat het LSZ in geldnood zit, maar dat hoeft niet meteen het einde te betekenen van het forum. De kosten die normaal gesproken aan een forum vastzitten, liggen rond de 15/20 euro per jaar. LSZ heeft ervoor gekozen om een vrijwillige danwel betaalde ict-dude aan het forum vast te zetten en netwerkbeheer van lsz zelf. Mensen doneren omdat ze bang zijn het forum kwijt te raken, terwijl mocht lsz sluiten, het forum vrij makkelijk los gekoppeld kan worden van de stichting.
Het niet vermelden dat de stichting die óók het forum in beheer heeft, in geldnood zit, en vervolgens niet vermelden dat dit niet direct gevolgen hoeft te hebben voor het forum. Doet mij denken dat LSZ misbruik maakt van de angst die onder forumgebruikers heerst, die hun plekje denken kwijt te raken.

31

Re: Noodsituatie LSZ

Ik verdien nog niet heel veel maar ook ik ga mijn best doen om een vaste donateur te worden!

32

Re: Noodsituatie LSZ

Terdle schreef:

Doet mij denken dat LSZ misbruik maakt van de angst die onder forumgebruikers heerst, die hun plekje denken kwijt te raken.

Ik vind het heel vervelend dat je dit gevoel hebt en ik wil jou, en daarmee ook aan de anderen, graag duidelijk maken dat dit niet het geval is.
In hoeverre het forum los zal (blijven/kunnen) bestaan van de stichting, de LSZ, daar kan ik geen uitspraken over doen.
Je moet je wel beseffen dat het werken bij de LSZ, ook forumbeheer, meer is dan het faciliteren van de houting van het forum. Er is ook inversie nodig, begeleiding van beheerders en dergelijke 'diensten'.

De stichting is in geldnood, ja - dat is waar. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de LSZ definitief ten onder gaat of dat alles wat er opgezet is, zal verdwijnen. Maar er is wel een risico. Een risico dat de stichting niet meer kan bestaan, dat er geen plekje meer voor ons is. En dat risico is in te bedden door donateurs te werven, om kans te maken op die subsidie, zodat we in ieder geval wel continuïteit kunnen aanbieden aan de lotgenoten hier op het forum, maar ook aan onze bondgenoten, mailmaatjes, andere geïnteresseerden zoals studenten die scripties schrijven over dit thema, instellingen die voorlichtingen aanvragen, professionals die bijscholing vragen en ga zo maar door.

Ik interpreteer dat niet als misbruik maken van de achterban.

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

33

Re: Noodsituatie LSZ

Als ik een tip mag geven.....

Om draagvlak te creëren zal je kennis moeten delen met ieder, ook de noodzaak erbij vermelden waarom aandacht voor dit onderwerp zo belangrijk is.
Wanneer men een term of begrip niet goed begrijpt Googelt met met de betekenis van de term of begrip, voorbeeld: automutilatie betekenis.
Hierin wordt je naar Wikipedia door gelinkt en je krijgt de betekenis te zien. Deze manier van kennis vergaren is hedendaags een gewoonte en dagelijks doen meer dan een miljoen mensen dit.

Probleem met de betekenis "automutilatie" op Wikipedia is dat er 15 jaar lang niets mee gedaan is, daarbij is de inhoud achterhaald en zinloos en weergeeft zelfs een stigmatiserende weergave van de term Automutilatie. Op de site staat ook Girl express en de LSZ als externe link weergegeven.

Wanneer je meer draagvlak wil maken om automutilatie te begrijpen is Wikipedia de absolute media om dit te verspreiden.
Kennis maakt macht!


De LSZ heeft kennis, deskundigen en professionals tot haar beschikking om de betekenis van automutilatie flink te up daten naar deze tijd. De laatste 10 jaar is veel kennis vergaard omtrent dit onderwerp en deel deze kennis, maak de onwetende mens wijzer.

Automutilatie treft vele groepen mensen, jong /oud, man/vrouw. Het zijn ook beroepsgroepen die een verhoogd risico lopen. Verstandelijk gehandicapten waaronder Down zijn ook heel bekend met automutilatie. PTSS, Persoonlijkheidsstoornissen, depressies/suicidaliteit , burn out etc etc kunnen een laag zelfbeeld veroorzaken waardoor mensen zich kunnen automutileren.

Daarnaast zijn cijfers nuttig, vermeld cijfers die aangeven hoe groot dit probleem is, de kosten zijn ook relevant.
Automutilatie veroorzaakt enorme schade, niet alleen aan het lichaam zelf maar ook economische schade. Aandacht en goede behandelingen kunnen lijden tot minder schade en dit willen mensen graag lezen. Je kan daarom ook de hedendaagse behandelingen aangeven waar mensen hulp kunnen zoeken.

Op deze manier bereik je de meeste mensen, zo laat je ook zien wat de LSZ doet en waarom de LSZ zo belangrijk is.

34

Re: Noodsituatie LSZ

Statistieken, grafieken en taartjes (pie-charts) jeuj :D

35

Re: Noodsituatie LSZ

Terdle schreef:

Statistieken, grafieken en taartjes (pie-charts) jeuj :D

Ergernis aan onduidelijkheid?

36

Re: Noodsituatie LSZ

huh?

37

Re: Noodsituatie LSZ

Ik snap je reactie niet.
Zou je meer kunnen vertellen?

38

Re: Noodsituatie LSZ

Ik ben ook wel benieuwd!

Als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe hoed!

39

Re: Noodsituatie LSZ

Ik haakte in op je suggestie van het laten zien van cijfers, niet alleen de kosten en hoeveelheid mensen die te maken hebben met automutilatie of zelfbeschadiging. Maar met het gebruik van grafieken, en het bieden van statistieken kan je mensen bekend maken met de grootte van het probleem in slechts een oogopslag, zonder hele verhalen, thema middagen of persstukjes te organiseren. Daarnaast moet het toch zeker wel mogelijk zijn, met name interessant gezien de huidige situatie van het lsz, om een verband te laten zien tussen informatie avonden en momenten dat lsz in de media komt, en website "hits" of nieuwe aanmeldingen op het forum. Dat zou niet alleen weergeven hoe groot het probleem zelfbeschadiging is, maar ook welke rol het LSZ daarin speelt. En waarom het dus zo belangrijk is dat ze door kunnen/mogen gaan.

40

Re: Noodsituatie LSZ

Terdle schreef:

Ik haakte in op je suggestie van het laten zien van cijfers, niet alleen de kosten en hoeveelheid mensen die te maken hebben met automutilatie of zelfbeschadiging. Maar met het gebruik van grafieken, en het bieden van statistieken kan je mensen bekend maken met de grootte van het probleem in slechts een oogopslag, zonder hele verhalen, thema middagen of persstukjes te organiseren.

Dit zijn opbouwende kritieken en hier kan ik me bij aansluiten!

41

Re: Noodsituatie LSZ

Beste X,

Ik weet je naam niet, want ik zit zelf niet op het forum. Maar een forumbeheerder stuurde me je vraag (anoniem) door, en ik heb haar gevraagd om deze lange tekst voor je als antwoord te posten.
Deze reactie schrijf ik op persoonlijke titel. Ik ben bestuurslid, maar ik schrijf dit niet namens het bestuur of namens de LSZ, want dan zouden we eerst moeten overleggen, en ik wil je daar niet op laten wachten.

Als je iets niet duidelijk vindt, kun je ons altijd vragen hoe iets zit, dat beantwoorden we graag.
Goed dat je aangeeft dat je iets niet duidelijk vindt!


De kosten om een drukbezocht forum goed te hosten zijn gemiddeld echt wel iets hoger dan 20 euro per jaar, maar je hebt helemaal gelijk dat het forum niet de grootste kostenpost is van de LSZ.

Op dit moment biedt de LSZ een aantal verschillende dingen. Namelijk:

 • dit forum,

 • het maatjesproject (waarbij je 1 op 1 met één van onze vrijwilligers mailt of belt),

 • voorlichtingsprojecten (waarbij we o.a. voorlichting geven aan mensen die op de Eerste Hulp werken of bij de GGZ, zodat het hopelijk niet meer voorkomt dat mensen onverdoofd gehecht worden of behandeling wordt geweigerd)

 • we draaien regelmatig allerlei projecten, zoals je hier kunt vinden

 • en we proberen in Nederland meer begrip te kweken voor mensen die zichzelf beschadigen, bijvoorbeeld door mee te werken aan de documentaire Beschadigd, van vorig jaar.

We hopen in de toekomst daarnaast een kenniscentrum over zelfbeschadiging op te richten, en stimuleren wetenschappelijk onderzoek - we willen namelijk dat er betere alternatieven ontwikkeld worden voor mensen die zichzelf beschadigen.

Dat doen we momenteel allemaal onbetaald. We zijn momenteel allemaal vrijwilligers, van de maatjes tot het bestuur, van de forumbeheerders tot de ict dude: niemand krijgt meer dan een vrijwilligersvergoeding (reiskosten), en de meesten willen ook die vrijwilligersvergoeding niet. Verdienen we iets (bijvoorbeeld met een voorlichting) dan gaat dat terug de kas van de stichting in.

En we werken er keihard voor. Want het is gewoon heel hard nodig dat we voor elkaar op komen, en de positie van mensen die zichzelf beschadigen verstevigen.
Op het bestuur en de ICT dude na zijn we bovendien allemaal ervaringsdeskundig. We hebben als club dus zelf ervaring met zelfbeschadiging.

Waarom hebben we nou meer kosten dan alleen de hosting van het forum?

Nou, simpel. We hebben een kantoor. En dat kantoor hebben we nodig:

 • omdat we met elkaar moeten kunnen overleggen,

 • omdat we gezamenlijk computers hebben waarop de boel draait,

 • omdat we elkaar moeten kunnen ondersteunen (omdat er eerlijk gezegd soms best erg heftige dingen gebeuren als je bijvoorbeeld bel- of mailmaatje bent van mensen die zichzelf beschadigen),

 • omdat we een plek nodig hebben om de spullen voor de voorlichtingen op te slaan,

 • omdat we regelmatig moeten vergaderen,

 • omdat we een plek willen hebben waar mensen ons kunnen bezoeken,

 • en omdat jij niet zoveel hebt aan een forum als dat door 1 persoon vanuit thuis wordt beheerd, en dat dus zomaar weg valt als die persoon bijvoorbeeld ziek wordt of geen zin meer heeft.

We hebben voor al die activiteiten dus een organisatie nodig, en een plek.

Eerlijk gezegd is de plek niet eens het duurst, hoewel we allicht gewoon huur moeten betalen. Het duurste zijn de vrijwilligers die elke week opnieuw voor jou en alle andere mensen waar we voor werken, naar Utrecht reizen, naar ons kantoor.
Dat doen niet alle vrijwilligers elke week hoor (want veel werk kun je ook vanuit thuis doen) en bovendien betalen we niet iedereen reiskosten.
Ik (Bas, bestuur) kom tot nu toe bijvoorbeeld maar twee keer per maand, doe de rest vanuit huis, en bovendien hoef ik geen reiskosten, want rijk ben ik niet maar ik kan het wel missen.
Maar andere mensen hebben echt nauwelijks inkomen, en ik vind dat je ze dan niet kan vragen om zich én rot te werken, én geen loon te krijgen, én ook nog eens zelf op te draaien voor hun reiskosten.

Ik ben pas net bij de club gekomen. Ik heb geen eigen ervaring met zelfbeschadiging, maar heb het in mijn omgeving wel meerdere keren van dichtbij meegemaakt. Toen ik de documentaire Beschadigd zag, heb ik eerlijk gezegd echt vet moeten janken. Kort daarna hoorde ik van een vrijwilliger dat de LSZ in zware geldnood zit, werd ik gevraagd om het bestuur te versterken, en ben ik dat gaan doen.
Binnen het bestuur ben ik degene die verantwoordelijk is voor (het opstarten van) de komende donateurscampagne, vandaar dat ik ook reageer op je vraag.

Mocht de LSZ echt omvallen, dan hoop ik inderdaad net als jij dat we een aantal onderdelen kunnen redden en kunnen laten doorstarten. Ik weet niet of dat lukt, maar hopelijk kan iemand een poging doen, mocht het zo ver komen.

Maar ik voorkom dat liever.

Want ik vind het namelijk (excuses voor mijn taalgebruik) teringbelangrijk dat we bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten kunnen houden voor familie, om ze te helpen om op een goeie manier om te gaan met iemand die zichzelf beschadigt. Of dat we iets doen aan het feit dat er nog steeds mensen onverdoofd worden gehecht.

Dat ik dat belangrijk vind wil niet zeggen dat jij dat ook belangrijk moet vinden. Je hoeft echt niks te geven. Ook als je wel wil, maar niet kan geven - voel je vooral niet schuldig.Het forum is gratis, en dat willen we graag zo houden.
Maar we vinden het dus wel heel fijn als je wel iets kan geven.


Goed nieuws
Nou heb ik ook een nieuwtje.
En geen klein nieuwtje... we hebben waarschijnlijk wat geld gevonden!
Het ziet er sterk naar uit dat we iets meer lucht krijgen. Het is allemaal nog niet officieel, dus over de details kan ik nog niks vertellen.

Nou moet ik ook meteen de verwachtingen weer dimmen. Als het allemaal doorgaat (en dat weet ik zo goed als zeker) krijgen we alleen eenmalig een flinke steun in de rug, waar we het nog een paar maanden van kunnen redden. Daarna hebben we precies hetzelfde probleem als nu.
We moeten dus nog steeds vol aan de bak om meer donateurs te vinden, en hopelijk ooit structurele subsidie. Er is nog niets opgelost, en de nood is nog steeds ontzettend hoog.

Maar, en dat is ontzettend belangrijk:
We hebben nu een kans. Of misschien moet ik zeggen: Kansje.
Want we hadden nog maar dik twee maanden om voldoende donateurs te vinden. Als ik heel eerlijk ben vond ik het niet realistisch om te denken dat dat zou lukken zonder dit geld. Het is dat ik het zo belangrijk vind, dat ik vaker onmogelijke plannen toch maar ben gaan proberen, en dat het me een paar keer ook nog is gelukt, anders was ik er persoonlijk niet eens aan begonnen.
Maar nu dit eenmalige geld (bijna zeker) is gevonden, hebben we net genoeg ademruimte, net genoeg maanden, om misschien wél genoeg donateurs te vinden.

Het blijft enorm krap. Het blijft enorm spannend.
Dus als je wil helpen, heel erg graag.
En als je niet wil helpen, ook goed. Maar ik hoop dat ik dan in elk geval de onduidelijkheid heb kunnen wegnemen.
(Mag ook wel met zoveel tekst, he? ;) )

Met hartelijke groet,
Bas Thijs

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

42

Re: Noodsituatie LSZ

Sorry.x schreef:

We hopen in de toekomst daarnaast een kenniscentrum over zelfbeschadiging op te richten, en stimuleren wetenschappelijk onderzoek - we willen namelijk dat er betere alternatieven ontwikkeld worden voor mensen die zichzelf beschadigen.Met hartelijke groet,
Bas Thijs


Ik zal doneren

Re: Noodsituatie LSZ

Vraagje: Is er ook al meer bekend over eventuele acties e.d. ? In de media, politiek etc? Volgens mij zijn er buiten dit forum om nog niet super veel mensen die weten dat het LSZ bijna "omvalt".. hoe meer mensen hiervan weten, hoe beter er ook meegedacht kan worden? Toch...?

Sometimes the only way to catch your breath is to lose it completely ~Tyler Knott Gregson~

44

Re: Noodsituatie LSZ

En toch blijf ik het raar vidnen dat er geen overheidssteun voor de LSZ is, terwijl ze de enige zijn die zich zo verdiepen in ZB en een grote informatiebron zijn en zelfs door de GGZ worden aangeraden qua forum.
Het lijkt me te waardevol om geen overheidssteun te ontvangen. Het is geen stichting als de zovelen. Dit is een stichting met een duidelijk maatschappelijk en psychologisch (?) doel.

45

Re: Noodsituatie LSZ

Och, wat ik al heel lang wilde zeggen (ik denk er nu ein-de-lijk aan!): ik vind het super attent dat jullie een kaartje sturen als je donateur bent geworden. Vond ik erg leuk om te krijgen, bedankt!

46

Re: Noodsituatie LSZ

Gewoon nieuwsgierig: hoe staat het er nu voor? Zijn er voldoende donateurs of is het inmiddels één voor twaalf?

Groet,
Meerkoet

47

Re: Noodsituatie LSZ

Meerkoet schreef:

Gewoon nieuwsgierig: hoe staat het er nu voor? Zijn er voldoende donateurs of is het inmiddels één voor twaalf?

Groet,
Meerkoet

Het blijft opvallend stil hier?

48

Re: Noodsituatie LSZ

@Meerkoet - Ik heb de vraag gesteld aan het kantoorteam, zij kunnen hier meer over zeggen. We hebben eenmalig steun gekregen van een grote organisatie, hiermee hebben we wel wat extra tijd gekregen om meer donateurs te werven. Toch zijn we er nog niet. Als ik meer cijfers heb, dan laat ik het jullie weten.

@Heksje - Ik heb je een PB gestuurd.

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

49

Re: Noodsituatie LSZ

Ik krijg net door dat we er nog lang niet zijn, tussenstand: 17 vaste donateurs, 6 met een eenmalige donatie. Nog 83 te gaan dus ...

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

50

Re: Noodsituatie LSZ

Oei.. :( hoeveel tijd is er extra om donateurs te werven door de eenmalige steun van een grote organisatie?

Misschien zijn er mensen met een slim, leuk, ludiek idee om donateurs te werven?