1

Onderwerp: Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Samen met Palier en Trimbos-instituut gaan de Stichting Zelfbeschadiging om tafel om de informatie- en keuzehulp te ontwikkelen! Dit wordt een overzicht van alle geboden formele- en informele zorg mogelijkheden voor mensen die zichzelf beschadigen.

De informatie-keuzehulp is voor jongeren die zichzelf beschadigen en de professionals met wie zij laagdrempelig in aanraking kunnen komen. Denk daarbij aan zorgcoördinatoren in het middelbaar en middelbaarberoepsonderwijs, schoolmaatschappelijk werkers, professionals in de jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke jongerenwerkers en huisartsen.

De keuzehulp gaat een overzicht bieden van alle vormen van formele en informele zorg en ondersteuning die er beschikbaar is voor deze doelgroep. Met de informatie-keuzehulp worden vragen beantwoord zoals: ‘Welke mogelijkheden voor hulp zijn er als ik mezelf beschadig? Wat zijn de voor- en nadelen van deze hulp? Welke keuze ga ik op basis van deze informatie maken?’ Hiermee willen we zorgen dat de jongeren die zichzelf beschadigen gepaste hulp en ondersteuning kunnen kiezen. Zo laagdrempelig als het kan, en serieuzer als dat moet.

Daarbij hebben we jouw hulp nodig!
Beschadig jij jezelf of heb je jezelf beschadigd en ben je tussen de 14-22 jaar?
Aan welke informatie heb of had jij dan behoefte? En wil je er met ons over mee praten?

Zonder de input van jou kunnen we geen goed overzicht maken!

Kijk voor meer informatie op onze website: http://bit.ly/2z9Jurg

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

Re: Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Mooi project!

Iris schreef:

Met de informatie-keuzehulp worden vragen beantwoord zoals: ‘Welke mogelijkheden voor hulp zijn er als ik mezelf beschadig? Wat zijn de voor- en nadelen van deze hulp? Welke keuze ga ik op basis van deze informatie maken?’ Hiermee willen we zorgen dat de jongeren die zichzelf beschadigen gepaste hulp en ondersteuning kunnen kiezen. Zo laagdrempelig als het kan, en serieuzer als dat moet.

Dit waren precies de vragen waarmee ik rond liep met betrekking tot hulpverlening. Ik had behoefde aan laagdrempelige ondersteuning, maar wist niet wat er mogelijk was en waar ik moest beginnen met zoeken.

Ik kan mij voorstellen dat de stap tot aanmelding voor het groepsgesprek groot is. Toch hoop ik dat degenen die in de leeftijdsgroep vallen en met hun ervaringen input aan het project willen leveren, niet aarzelen om zich aan te melden :)