1

Onderwerp: MIND Poëziewedstrijd: dicht je mee? (2020)

Thema: kwetsbaarheid en kracht
Tijdens de eerste MIND Poëziewedstrijd twee jaar geleden kregen we zo veel mooie gedichten binnen en zo veel positieve reacties, dat we besloten hebben weer een wedstrijd uit te schrijven. Dit keer staan de thema’s kwetsbaarheid en kracht centraal, in deze tijd van crisis als gevolg van de corona-pandemie zeer actueel.

Schrijven, dichten, spelen met taal: het is voor velen heerlijk tijdverdrijf en tegelijk ook vaak heilzaam. Een mooi gedicht kan veel mensen troost bieden. Het brengt ontroering, een lach of een traan teweeg. Het kan nét die gevoelige snaar raken door een originele invalshoek, een bijzondere woordkeus of ritme en rijm in de regels.

Doe mee en dicht mee over kwetsbaarheid en kracht!
Wij willen graag een stem geven aan al die creatieve minds die er in ons land zijn! Dus ben jij gek op poëzie en schrijf je zelf ook wel eens een gedicht? Heb je inspiratie om over kwetsbaarheid of over kracht te dichten? Of over allebei, gecombineerd in één gedicht? Lees dan snel de voorwaarden voor deelname hieronder en stuur je gedicht in!

Voorwaarden voor deelname

Voor wie?
Iedereen van 10 tot 110 jaar woonachtig in Nederland kan deelnemen aan de wedstrijd.

Gedichten en thema
De thema’s van deze dichtwedstrijd zijn ‘kwetsbaarheid en kracht’. Dit mag je breed opvatten. Je zou bijvoorbeeld kunnen dichten over jouw persoonlijke kwetsbaarheid en/of kracht (of die van een partner, familielid of vriend). Over hoe je je voelt, of hoe je je zou willen voelen, over dingen waar je kracht uit haalt, of juist niet. Of over de weg naar herstel, de uitdagingen waar je mee te maken hebt (gehad), of wat je overwonnen hebt. Het woord is aan jou! De woorden 'kwetsbaarheid' en 'kracht' hoeven niet per se in de titel of in het gedicht te staan, je bent hier vrij in, zolang de inhoud/strekking van het gedicht maar een duidelijke link heeft naar de thema's kwetsbaarheid en/of kracht.

Je mag per deelnemer maximaal twee gedichten insturen. Elk gedicht is niet meer dan 30 regels (inclusief witregels) en exclusief titel. Gedichten moeten door jezelf zijn geschreven en ze mogen niet eerder ingestuurd zijn voor wedstrijden of gepubliceerd zijn in boeken of tijdschriften, ook niet in eigen beheer. (Maar als je het gedicht al eerder hebt geschreven en alleen een keer op je eigen blog hebt geplaatst of op je eigen Facebookpagina, dan is dat geen probleem.)

Taal, stijl en spelling
Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Vertalingen van gedichten of teksten van andere schrijvers/dichters zijn niet toegestaan. De stijl bepaal je zelf; qua spelling houden wij graag de gebruikelijke standaardspelling aan. Spelfouten in gedichten zullen wij corrigeren, tenzij overduidelijk is dat een foutieve spelling bedoeld is en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de inhoud van het gedicht. Bij twijfelgevallen zullen wij contact met je opnemen.

Inzendperiode en aanleverwijze
De wedstrijd begint op 25 maart 2020 en er kan ingezonden worden tot 1 juni 2020. Gedichten (maximaal 2 per deelnemer) kunnen uitsluitend per mail worden ingestuurd naar communicatie@wijzijnmind.nl. Ook vragen over de wedstrijd kunnen via dit mailadres worden gesteld. Contactpersoon voor deze dichtwedstrijd is Nynke Geertsma, communicatieadviseur bij MIND.
Een gedicht dient aangeleverd te worden in een Word-bestand (dus geen pdf). Op het blad waarop het gedicht staat, zet je in de linker bovenhoek de volgende gegevens (s.v.p. niet in een tekstvak of koptekst/voetnoot of andere ingevoegde macro en niet met tabs of opsommingstekens inspringend, maar gewoon links bovenaan het blad de gevraagde gegevens onder elkaar typen en dan daaronder je gedicht):

* Voornaam en achternaam deelnemer: ...
* Ben je zelf patiënt/cliënt of ben je een naaste/familielid? ...
* Woonplaats: ...
* E-mailadres: …
* Leeftijd: (niet verplicht)…

Copyright en jurering wedstrijd
Deelnemers aan de poëziewedstrijd houden het copyright op hun eigen gedicht. Wel is het zo dat ingezonden gedichten niet vóór de bekendmaking van de winnaars gepubliceerd mogen worden door de deelnemers. De jury, o.a. bestaande uit (ervarings)deskundige poëziekenners en schrijvers/dichters, kiest in de zomermaanden uit alle gedichten de vijf beste. Op deze vijf genomineerde gedichten kan in augustus worden gestemd door iedereen die dat wil. De uitslag van de stemming bepaalt de uiteindelijke winnaar.

Bekendmaking winnaar en publicatie gedichten
De winnaar ontvangt de MIND Poëzie-award en mag samen met de andere genomineerden optreden tijdens de prijsuitreiking. MIND heeft na het bekendmaken van de winnaar de mogelijkheid om (alle of een selectie van de) ingezonden gedichten te publiceren, bijvoorbeeld als ‘gedicht van de week’ of eventueel in een bundel (alleen bij voldoende deelnemers). Van elke dichter zal bij publicatie van het gedicht de voor- en achternaam en leeftijd worden geplaatst. Iedereen die meedoet aan de wedstrijd, is zich ervan bewust dat zijn/haar naam en gedicht gepubliceerd kunnen worden.

Voor verder verwerking van persoonsgegevens, zie ons privacy statement.

Bron: https://wijzijnmind.nl/nieuws/mind-poez … -en-kracht

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

2

Re: MIND Poëziewedstrijd: dicht je mee? (2020)

Die had ik al voorbij zien komen, maar was ik alweer helemaal vergeten! Dankjewel voor de herinnering ;).

At it's root, perfectionism isn't really about wanting to be perfect. It's about fear.
Fear of making a mistake. Fear of disappointing others. Fear of failure.
Fear of success.
- Michael Law