1

Onderwerp: Stichting Zelfbeschadiging is op zoek naar naasten!

Zoals jullie weten doen we met de Stichting Zelfbeschadiging (hierna: LSZ) veel verschillende dingen voor onze 'achterban', bestaande uit lotgenoten, familie/naasten (bondgeoten), hulpverleners (in opleiding) en andere aan ons verwante organisaties. Dit jaar hebben we de bijeenkomsten voor naasten heropgestart, en met succes! We merken dat er voor de activiteiten voor naasten veel belangstelling is. De vraag naar activiteiten is groot en we beschikken momenteel over te weinig menskracht om hierop in te gaan. De wens is om aan de (eenmalige) naastenbijeenkomst een vervolg te geven, zodat naasten vaker terug kunnen komen als ze al een keer geweest zijn. Ook zoeken we naasten voor mailmaatjescontact.

Ken of ben jij een naaste van iemand die zichzelf beschadigt of heeft beschadigd in het verleden? En zou je willen helpen bij het uitvoeren van (een van) bovenstaande werkzaamheden? Dan vragen we je om een mailtje te sturen aan onze vrijwilligersco├Ârdinator trui@zelfbeschadiging.nl.
Nieuwe vrijwilligers gaan we uiteraard goed voorbereiden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Er komt een steungroep, een training en begeleiding. Ook met vragen over de werkzaamheden, beschikbaarheid e.d. kunnen jullie terecht bij Trui.

"I have come to believe that caring for myself is not self indulgent. Caring for myself is an act of survival." ~ Audre Lorde"

2

Re: Stichting Zelfbeschadiging is op zoek naar naasten!

Een mooi en belangrijk initiatief! Ik hoop dat er een hoop naasten zijn die zich als vrijwilliger aanmelden.